CI productions
Image default
Zakelijke dienstverlening

Belangen behartigen in de VvE door ervaren specialisten

Het beheer van een VvE is op veel terreinen specialistisch werk. Lang niet ieder appartementencomplex heeft bewoners die verstand hebben van bouwkundige zaken of die juridische kennis kunnen inbrengen. Dat is geen schande. Het belangen behartigen in de VvE in Hoofddorp wordt daarom vaak uitbesteed aan externen. Deze mensen wonen niet in het complex maar zorgen er wel voor dat de VvE goed functioneert en als dat nodig is daadkrachtig kan optreden. Dat is belangrijk, want hiermee wordt de leefbaarheid in de straat of het appartementencomplex naar behoren gewaarborgd. Als er een probleem is dan weten bewoners waar zij zich met een klacht of vraag kunnen melden voor het laten behartigen van de belangen van de VvE.

Geheel of gedeeltelijk uitbesteden

Soms is het wenselijk dat bepaalde taken van de VvE door een externe worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het incasseren van de bijdragen. Sommige bewoners blijven hiermee in gebreke. Dat is vervelend want daardoor kan de VvE niet beschikken over de benodigde financiële middelen. Maar het is ook lastig dat een bewoner bij zijn buurman aan moet kloppen met een aanmaning. Dit kan ervoor zorgen dat verstandhoudingen onder druk komen te staan. Door het behartigen van de belangen aan Skymark VvE uit Hoofddorp uit te besteden geeft u de verantwoordelijkheid uit handen. De inning en als het nodig is incassoprocedure wordt gestart als door de VvE aangegeven termijnen zijn overschreden.

Een goede financiële verantwoording

De kascommissie dient jaarlijks met de jaarrekening te komen om de inkomsten en uitgaven te verantwoorden. Deze boekhouding kan zeer ingewikkeld zijn. Wil de kascommissie van de leden décharge krijgen, dan moeten de stukken in orde zijn. Als er binnen de VvE onvoldoende deskundigheid is, dan kan Skymark VvE in Hoofddorp uitkomst bieden bij het behartigen van de belangen. Het financieel beheer kan geheel of grotendeels worden uitbesteed. Conform gemaakte afspraken worden dan de jaarstukken aan de VvE aangeleverd. Wilt u weten welke taken u kunt overdragen bij het behartigen van de belangen van de VvE? Neem dan contact op of kijk eerst voor meer informatie op de website van deze specialist.