CI productions
Image default
Bedrijven

Het kopen van de juiste kunstboom

De vervuiling is hoog in stedelijke gebieden waar de kwaliteit van het wegdek, de slijtage van banden en remblokken en de emissies en lekkages van voertuigen gemakkelijk hun weg naar waterbronnen kunnen vinden. Door het gebruik van regenwaterbeheersystemen kunnen sommige van deze vervuilende stoffen worden verwijderd voordat het water in de beken terechtkomt.

Dit artikel is geschreven door Kunstpalm, expert op het gebied van de kunstboom.

5. 5. Voorkom bodemerosie
In landbouwgronden kan regenwater de productiviteit van de grond beïnvloeden door de rijke bodembedekking weg te spoelen. Het kan ook mest van planten naast de bovengrond transporteren, waardoor de productiviteit van de boerderijen afneemt. Indien niet goed beheerd, kan de afvoer van regenwater, vooral in slordige gebieden, ervoor zorgen dat landbouwgrond niet geschikt is voor landbouw door bodemerosie. Het kan ook de productiekosten verhogen doordat boeren proberen een goed milieu voor de landbouw te creëren.

Systemen voor het beheer van regenwater
1. 1. Groendaken
Huiseigenaren worden aangemoedigd om groene daken te gebruiken als methode voor het beheer van het overstromingswater. Groendaken zijn daken met verschillende soorten vegetatie. De vegetatie en materialen op het groendak kunnen wat regenwater opvangen, zodat het water niet van het oppervlak afloopt. Naast het beheer van het regenwater dragen groene daken ook bij aan de vermindering van de energiekosten, de luchtvervuiling en het warmte-eiland door het creëren van een aantrekkelijke omgeving. Groendaken zijn aantrekkelijk vanwege hun waterbalans, waterkwaliteit en piekstroomvoordelen.

2. 2. Regenvaten en -reservoirs
Een kosteneffectieve manier om het regenwater te beheren is het gebruik van regenvaten en -reservoirs om water van daken op te vangen voor hergebruik. Bij deze methode voor het oogsten van regenwater kan het nodig zijn om uw dakbedekking aan te passen door het opnemen van wateropvangcomponenten zoals goten en regenpijpen die het water naar regenvaten en -reservoirs leiden. U kunt het geoogste water gebruiken voor huishoudelijke doeleinden zoals het doorspoelen van toiletten of zelfs de landbouw.

Dit artikel is geschreven door Kunstpalm, expert op het gebied van de kunstboom.

Het oogsten van regenwater voor gebruik thuis en in de landbouw heeft ook extra voordelen, zoals een lagere energierekening en een beter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Bovendien, wanneer het verzamelde water wordt gebruikt voor de irrigatie van aangelegde gebieden, wordt het water geïnfiltreerd in de bodem of verdampt door de vegetatie.

Overstroming-weer-regendagen-regendagen-zware regenbuien

3. 3. Het gebruik of de installatie van doorlaatbare trottoirs
Een andere effectieve manier om het regenwater onder controle te houden is het gebruik van doorlaatbare trottoirs. Deze methode is ideaal voor grote projecten met grote parkeerplaatsen of projecten in stedelijke gebieden. Permeabele oppervlakken zijn voorzien van ZOAB, waardoor het water in de grond kan infiltreren.

Poreus materiaal zoals doorlaatbare in elkaar grijpende betonverharders, ZOAB, doorlaatbaar beton en rooster kunnen worden toegepast op parkeerterreinen, trottoirs en opritten om regenwater in de bodem en het grondwater te laten infiltreren.

4. 4. Zwaluwen
In kleine afwateringsgebieden met weinig afvoer kunnen zwaluwen worden gebruikt om water te transporteren als alternatief voor de betonnen open goten en ondergrondse stormbekkens. Swales beheren het regenwater door het afvloeien te vertragen, infiltratie te vergemakkelijken en vervuilende stoffen te filteren als afvloeiingsstroom door het systeem. Zwaluwen kunnen, afhankelijk van de individuele voorkeur, droge of begroeide kanalen zijn.

5. 5. Plantaardige filterstroken
In gebieden die licht glooiend zijn, vooral daar waar de gekanaliseerde stroming niet waarschijnlijk is, werken begroeide filterstroken het beste. De stroken zijn stroken met dichte vegetatie waar de waterafvloeiing wordt gestuurd. Ze vertragen de afvloeiing van water, waardoor het water in de grond kan infiltreren.

Ze worden effectief gebruikt om de afvloeiing van wegen en snelwegen, kleine parkeerplaatsen, dakafvoeren en ondoordringbare oppervlakken te beheren. De vegetatiestroken vertragen de afvloeiing, waardoor sedimentatie, evapotranspiratie, infiltratie in de onderliggende geboortegrond en filtratie door de bodemmatrix en de wortelzone mogelijk worden.

6. 6. Stooklijn en gootverwijdering
Een andere effectieve manier om het regenwater te beheren is het elimineren van hulpmiddelen die een snelle afvoer van het water bevorderen. Gereedschap dat water verzamelt, zoals goten en stoepranden, verzamelt en transporteert het afvloeiende water snel naar de afvoer, omdat het geen infiltratie toelaat. Als ze niet worden gebruikt om water op te vangen voor gebruik, moeten ze worden verwijderd. U kunt ook stoepranden toevoegen om de afvloeiing te sturen door het water naar de doorlaatbare gebieden te leiden en door LID-functies te filteren. Een effectieve manier om stoepranden en goten te vervangen is het gebruik van zwaluwen om de afvloeiing te transporteren.

7. 7. Zand en organische filters
Zand- en organische filters kunnen met succes worden gebruikt om de afspoeling te beheersen door het verwijderen van roetdeeltjes, drijfstoffen en verontreinigende stoffen. In de meeste waterzuiveringssystemen maken zand- en organische filters deel uit van de zuiveringsoplossingen die worden gebruikt om vervuiling uit het water te verwijderen voordat ze kunnen worden geloosd op het ontvangende water of grondwater of voor hergebruik.

8. 8. Bioretention areas
Bioretention of regentuinen kunnen worden gebruikt om het regenwater te beheren door het naar het aangewezen gebied te leiden. Bioretention gebieden zijn ondiepe, aangelegde depressies die de afvloeiing door bodem en vegetatie filteren. Een effectieve manier om bioretention gebieden te creëren is het gebruik van inheemse grassen en wilde bloemen als onderdeel van het systeem. Water uit de dakgoot kan naar de tuin worden geleid.

https://kunstpalm.nl/kunstplanten/kunstbomen/