In de meeste gevallen is de curator Almelo een advocaat die gespecialiseerd is in faillissementen. De curator Almelo moet het faillissement netjes afwikkelen en de belangen van de schuldeisers zo goed mogelijk behartigen. Wat zijn de taken van de curator Almelo? De curator Almelo heeft een breed pakket aan taken. De curator maakt een overzicht