CI productions
Image default
Aanbiedingen

Veilig op een steiger

Werken met steigers is gevaarlijk, en elk jaar gebeuren er nog steeds veel ongelukken. Deze incidenten zijn meestal het gevolg van onvoorzichtigheid, en ze kunnen gemakkelijk worden voorkomen. Het werk wordt onmiddellijk stilgelegd als er valgevaar bestaat, nadat een inspectie heeft uitgewezen dat er valgevaar bestaat.

 

Het beperken van regels

Met een verstandige voorbereiding kunnen de gevaren aanzienlijk worden beperkt. U kunt bepalen of een rolsteiger de beste optie is voor uw werk op hoogte met een risicobeoordeling en evaluatie van mogelijke risico’s en een plan van aanpak. Dit zal u een algemeen beeld geven van de gevaren en hoe deze kunnen worden beheerst. Dit is een wettelijke verplichting, want het is uw verantwoordelijkheid om de veiligheid van uw werknemers te waarborgen.

 

Voorzorgsmaatregelen

Het is gevaarlijk om een rolsteiger te gebruiken als hij niet zorgvuldig wordt gebouwd. Dit zijn enkele van de voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen om het gevaar tot een minimum te beperken:

  • Neem de instructies en afspraken goed door.

  • Begin met het veilig opbouwen van de steiger, aan de hand van de bijgeleverde instructies, en kies een stevige fundering.

  • Controleer of de gekozen personen over voldoende kennis beschikken, maar vooral of het team geschikt is voor de risico’s, de taken, de werkomgeving en elkaar. Als dit niet het geval is, overweeg dan alternatieven te zoeken voor het werken op hoogte.

  • Controleer regelmatig of de contracten en instructies worden nageleefd.

  • Het is van essentieel belang om veiligheidsschoenen en een bouwhelm te dragen wanneer u een rolsteiger bedient.

  • Zorg ervoor dat de steiger regelmatig wordt onderhouden en gecontroleerd.

 

Steiger huren

Een goed gebouwde steiger is meestal een gemakkelijke methode om op hoogte te werken. Steigers worden vaak gebruikt voor het wassen van ramen, het schilderen van gevels of het onderhoud van het dak. Wil je binnenkort een steiger huren? Dan kunt u er zeker van zijn dat de steiger is geïnspecteerd en regelmatig wordt onderhouden. Zorg dat u een exemplaar van het handboek krijgt, zodat u de veiligheidsinstructies met uw medewerkers kunt doornemen en duidelijke afspraken kunt maken. Zorg er vervolgens voor dat u het handboek te allen tijde bij de hand hebt voor het geval er iets onduidelijk is.

 

https://www.123machineverhuur.nl/