CI productions
Image default
Electronica en Computers

Wat is een data model?

Een Data model is een structuur die visueel wordt vormgegeven in hokjes en verbindingslijnen. In de hokjes staan gegevens en de lijnen geven de relatie aan met de andere gestructureerde data in de andere hokjes.

 

Wat is data modeling

Data modeling bied een blauwdruk voor het ontwerpen van een nieuwe database of het re-engineering van een bestaande applicatie. In het algemeen helpt datamodellering een organisatie haar gegevens effectief te gebruiken om aan de bedrijfsbehoeften van informatie te voldoen.

 

Een gegevensmodel kan worden gezien als een stroomdiagram dat gegevensentiteiten, hun attributen en de relaties tussen entiteiten illustreert. Het stelt gegevensbeheer en analyseteams in staat de gegevensvereisten voor toepassingen te documenteren en fouten in de ontwikkelingsplannen op te sporen voordat er code wordt geschreven.

 

Gegevensmodellen kunnen ook worden gemaakt door middel van reverse-engineering, waarbij ze uit bestaande systemen worden gehaald. Dat wordt gedaan om de structuur van relationele databases te documenteren die op ad hoc basis zijn gebouwd zonder voorafgaande datamodellering en om schema’s te definiëren voor sets van ruwe gegevens die zijn opgeslagen in data lakes of NoSQL-databases ter ondersteuning van specifieke analysetoepassingen.

 

Waarom is data modeling belangrijk?

Waarom wordt aan datamodellering gedaan?

Gegevensmodellering is een kerndiscipline van gegevensbeheer. Door een visuele voorstelling te geven van datasets en hun bedrijfscontext, kan de behoefte aan informatie voor verschillende bedrijfsprocessen worden vastgesteld. Vervolgens worden de kenmerken gespecificeerd van de gegevenselementen die zullen worden opgenomen in toepassingen en in de database- of bestandssysteemstructuren die worden gebruikt om de gegevens te verwerken, op te slaan en te beheren.

 

Data modeling kan ook helpen bij het vaststellen van gemeenschappelijke datadefinities en interne databestandsnormen, vaak in samenhang met data beheer programma’s. Daarnaast speelt datamodellering een grote rol bij data-architectuurprocessen, waarbij datamiddelen worden gedocumenteerd, in kaart wordt gebracht hoe data zich door IT-systemen bewegen en een conceptueel datamanagementraamwerk wordt gecreëerd. Datamodellen vormen een belangrijk onderdeel van de data-architectuur, samen met datastroomdiagrammen, architectuurblauwdrukken, een eenduidig datavocabulaire en andere artefacten.

 

Traditioneel worden datamodellen gebouwd door datamodelleurs, data-architecten en andere professionals op het gebied van datamanagement, met input van bedrijfsanalisten, leidinggevenden en gebruikers. Maar datamodellering is nu ook een belangrijke vaardigheid voor datawetenschappers en analisten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van business intelligence-applicaties en meer complexe data science- en geavanceerde analysetoepassingen.

https://dataanalytics.nl/data-model/