CI productions
Image default
Zorg

Zorgsector minder gezond dan het lijkt

Schijn bedriegt, zegt onderzoeker Rob Leensen van consultants- en accountancykantoor EY. Hij bekeek zoals elk jaar hoe de gezondheidssector er financieel voor staat. Hiervoor wordt er een blik geworpen op de jaarverslagen van zorginstellingen. De 423 instellingen die onder de loop zijn genomen zien er volgens hem beter uit dan de situatie in werkelijkheid is.

Doorstroom en uitval

Vacatures in de gehandicaptenzorg, de gezondheidszorg of in andere instellingen in de zorgsector werden voorheen snel vervuld. In 2020 sloeg corona hard toe in de wereld. De zorg kwam onder grote druk te staan en moest alles op alles zetten om het in goede banen te kunnen leiden. Doordat er een groot beroep werd gedaan op onze zorgmedewerkers, zie je dat het ziekteverzuim slechts beperkt is toegenomen. Ook wisselde veel minder mensen in de zorg van baan dan in vergelijking met voorgaande jaren en bleven vacatures langer open. Externen werden beduidend minder ingehuurd. Dat lijkt positief, maar in dit geval is het objectiever om op langere termijn conclusies te trekken. Verwacht wordt dat de uitval nog gaat komen. Mensen die op hun tenen hebben gelopen het afgelopen jaar en hiervan niet op adem konden komen, lopen kans alsnog uit te vallen in dit jaar. Nu de ziekenhuizen wat leger stromen, voelen zorgmedewerkers weer ruimte om alsnog van baan te wisselen. Al deze ontwikkelingen brengen de nodige kosten met zich mee. Die kosten worden gepresenteerd op de rekening van 2021, maar zijn wel het directe effect van het jaar 2020. Het gevolg van uitval en doorstroom is dat instellingen kunnen gaan kampen met personeelstekort dat vervolgens opgevolgd kan worden met externe krachten. Dat houdt in: hogere personeelskosten en groter fiscaal risico.

Niet op omvallen

We hoeven gelukkig niet bang te zijn dat de zorgsector om zal vallen. In Nederland is de zorg goed geregeld en banken willen bijspringen mocht dit nodig zijn. De Nederlandse zorg heeft momenteel een bbb+ rating, wat niet slecht is. Het financieel (en ook op andere vlakken) zwaarste jaar hebben we hopelijk achter de rug. 2021 staat er nu al een stuk beter voor dan 2020. Er is een goede buffer opgebouwd om met terugwerkende kracht de schade van 2020 aan te kunnen. Nu is het zaak vooruit te kijken en goed te zorgen voor onze zorgmedewerkers!

https://www.zorgdesq.nl/vacatures-gehandicaptenzorg/