CI productions
Image default
Insolventie

Wat is de taak van een curator Almelo?

In de meeste gevallen is de curator Almelo een advocaat die gespecialiseerd is in faillissementen. De curator Almelo moet het faillissement netjes afwikkelen en de belangen van de schuldeisers zo goed mogelijk behartigen.

Wat zijn de taken van de curator Almelo?

De curator Almelo heeft een breed pakket aan taken. De curator maakt een overzicht van het vermogen en de schulden. Zo kan de curator beoordelen of er een uitkering aan de schuldeisers kan plaatsvinden.  Als een faillissement is uitgesproken, neemt de curator de bevoegdheden over. De ondernemer zelf heeft dan niets meer in te brengen. Alle beslissingen worden door de curator Almelo genomen. De arbeidsovereenkomsten moeten worden opgezegd. De opzegtermijn is maximaal zes weken en het is de curator die beslist of de werknemers moeten doorwerken die periode. Ook beslist de curator Almelo van welke werknemers hij nog gebruik wil maken en voor welke werkzaamheden. Het kan dus zijn dat niet alle werknemers verplicht worden om door te werken.   Om zoveel mogelijk schuldeisers te kunnen betalen, heeft de curator geld nodig. Daarom zal de curator de eigendommen van het bedrijf proberen te verkopen en eventuele openstaande rekeningen proberen te innen, zodat er meer geld beschikbaar komt om de schuldeisers te voldoen. 

Onderzoek fraude of wanbeleid

De curator Almelo onderzoekt ook of er sprake is van fraude of wanbeleid door het bestuur van het bedrijf. Als dat laatste het geval is, kan een curator het bestuur vragen om een financiële tegemoetkoming in het faillissement. Van fraude is bijvoorbeeld sprake als een deel van het vermogen van het bedrijf vlak voor het faillissement is weggesluisd. De curator Almelo zorgt er dan voor dat alle bedrijven  en instanties het geld krijgen wat ze verdienen. Ook worden alle adminstratieve taken door de curator Almelo netjes afgehandeld.