CI productions
Image default
Banen en opleidingen

Bedrijfskundig adviseur

Bedrijfskundig adviseur

Solliciteer

Het onderhoud aan watergangen. Dijkversterkingsprojecten. De creatie van biodiverse bermen en innovatieve visliften. En de tijdelijke beweging van een historisch gemaal. Het zijn enkele voorbeelden van projecten waarmee waterschap rivierenland het waterhuishoudkundige systeem in stand houdt. Dankzij jou als bedrijfskundig raadgever telefoon de processen in dit dynamische werkveld op rolletjes.

Over jouw werk

In deze functie voor 32 uur per week adviseer jij de teamleiders en het managementteam over het verbeteren van de ( keten ) processen hierbinnen de bestuursregio zeggenschap en onderhoud. Deze bestuursregio – de grootste van ons waterschap – beheert de objecten, watersystemen en -wegen en bewaakt de waterveiligheid. Waterbeheer is een kritiek facet van de vennootschap en cruciaal voor de inwoners van het waterrijke gebied tussen de rijn, de lek en de maas. Mede dankzij jou als bedrijfskundige kunnen onze collega’s uitgezonderd hun onmisbare werk goed uitvoeren en functioneert ons waterbeheer optimaal. Hoe je dit bereikt? door te zorgen dat werkzaamheden goed op jawel zijn afgestemd en dat de regelingen en procedures helder zijn. Werken de landmeters met een verfrissend softwarepakket dat nog niet fulltime coöpereert met het oude? brengt het implementeren van de omgevingswet uitdagingen met zich mee? of kunnen de processen rondom vergunningverlening nog beter werd gestroomlijnd? jij gaat in gesprek met de medewerkers, analyseert richtlijnen en regelingen, doorgrondt de processen en adviseert over oplossingen.

Als bedrijfskundig adviseur

Ondersteun je het management door op strategisch, operationeel en strategisch niveau verbetervoorstellen aan te dragen voor de verschillende werk- en ketenprocessen ; verzamelen je – via gesprekken en documentatie – kennisoverdracht op voet waarvan je bijdraagt aan begrotingen en ( management ) rapportages ; schrijf je nota’s en jaarplannen, breng je doelen in toegangsbewijs, zet je kpi’s op en adviseer je het management hierover ; zet je audits op ten behoeve van onze zorgplicht van waterkeringen ; dit gaat over de verantwoording die het waterschap aflegt aan toezichthouders en het ministerie. Via interviews pols jij de stand van spullen, vervolgens schrijf je rapporten en geef je feedback en raad aan de directie. Maak je bijeen met medewerkers van andere waterschappen deel uit van verschillende platforms, ten behoeve van bedrijfsvergelijkingen. Via enquêtes en interviews, die jij mede opzet, eigenmaken we als waterschappen van jawel.

Over jouw team

Jij fabriceren deel uit van het bedrijfsbureau, een twintigkoppig team dat alle bedrijfsvoeringsprocessen van de eenheid voogdij en onderhoud ondersteunt. Hierbinnen deze eenheid werken zo’n 120 medewerkers in vier buiten- en drie binnenteams aan het peilbeheer en aan het voogdij van en onderhoud aan de watergangen, dijken, wegbermen en terreinen. Het bedrijfsbureau ondersteunt de processen van deze eenheid op uiteenlopende disciplines, van secretariaat tot materieelbeheer en van werkvoorbereiding tot opleidingen. We vervullen dan ook verschillende banen, maar hebben dit klein : met een open en flexibele mentaliteit gaan we eeuwig voor een mooi resultaat. Ook onze sociale instelling verbindt ons : we zijn oprecht geïnteresseerd in elkander en staan eeuwig klaar om een ander te promoten.

Ons aanbod

Een parttime baan als bedrijfskundig adviseur voor 32 uur per week ( volledig, 36 uur is bespreekbaar ) bij een dynamische organisatie. Voorts bieden wij : een merite tussen € 3. 224, – en € 4. 455, – bruto per tijdsperiode bij een werkweek van 36 uur ( schaal 10 ). Je exacte merite inschatten we aan de hand van onderricht en ervaring. Om te par een jaarcontract en bij goed werken een vaste aanstelling. De plek om zelf je tijd in te porties en soms thuis te werken. Een goede pensioenregeling. Een individueel keuzebudget ( ikb ) ter waarde van 20 % van je merite ( alleen vakantiegeld en eindejaarsuitkering ). Het ikb kun je voor verschillende doelen verwedden, zoals verlof. Reiskostenvergoeding. Een persoonlijk basis begroting ( pbb ) van € 5. 000, – voor opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Over jou

Jij voelt je thuis in een dynamische werkomgeving waarin je particulier en in teamverband uiteenlopende werkzaamheden oppakt. Je kunt snel en accuraat procedures en regelingen doorgronden en de kennisoverdracht sparen die je nodig hebt. Dit doe je vanachter je bureau, maar je trekt ook de laarzen aan om je in het veld te koppelen met onze medewerkers buiten. Met je empathische tegoed én doortastendheid ga je het gesprek met ze aan en weet je ze mee te krijgen bij het doorvoeren van procesverbeteringen. Vind je het plezierig om zelf je werk en tijd in te delen? mooi. Wij hanteren een ‘openkantoorconcept’. Werken vanuit huis of op flexibele tijden is in samenkomst immer voorstelbaar.

Overigens heb je:

Een relevant hbo- of wo-diploma, bv. Plaats ( technische ) bedrijfskunde of economie. Aantoonbaar theoretische en praktische bekende van bedrijfsvoering en bij voorkeur inzicht in het arbeiden van een waterschap of overheidsorganisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen. Inzicht in de administratieve sociale groep en informatievoorziening van bij voorkeur een waterschap en je weet de link te deponeren met de dagelijkse praktijk buiten. Goede presentatievaardigheden. Goede communicatieve vaardigheden om heldere adviezen en proposities te schrijven.

Over ons :

Wij zijn water in het prachtige, waterrijke locatie tussen de rijn, de lek en de maas zorgen wij – waterschap rivierenland – voor droge voeten en schoon oppervlaktewater. We schoonmaken afvalwater, onderhouden sloten en vaarten, verstevigen dijken, deponeren vispassages aan en administreren polderwegen. Kortom, wij doen belangrijke afdingen voor ‘onze inwoners’ op het locatie van water, veiligheid, recreatie en werk. Bestendigheid en maatschappelijke bruikbaarheid staan bij ons dan ook hoog in het vaandel. Want wij zijn water. Jij ook? dompel je dan gedurende in de wondere waterwereld van waterschap rivierenland en solliciteer soortgelijk naar de functie van bedrijfskundig adviseur. Word onze nieuwe bedrijfskundig mode

https://nl.nieuwejobs.com/job/q/baan-werk.html

Gerelateerde artikelen

ICT Engineer Buitendienst

Assistent supermarktmanager

Wat is een verzorgende IG?