Vis in blik kan nooit gezond zijn, toch? We horen het erg vaak. Alles wat niet vers is – en dus gekocht wordt in een pak, blik of potje – wordt bestempeld als ongezond. De vraag is natuurlijk of dit wel echt zo is en of we vis in blik tot de standaardideeën over ingeblikt