CI productions
Image default
Financieel

Welke bedrijfsautoverzekering is voor jou de interessantste optie?

Een auto kan in de praktijk op twee verschillende manieren worden afgesloten. Er kan voor gekozen worden om ze af te sluiten als particulier, maar daarnaast is het ook mogelijk om ze als bedrijf af te sluiten. Voor zowel een particuliere als een bedrijfsautoverzekering geldt dat ze in verschillende vormen voorkomen op de markt. Het is natuurlijk bekend dat je ervoor kan kiezen om alleen de wettelijk verplichte verzekering af te sluiten waardoor je kiest voor de WA-dekking. Echter zijn er ook meer uitgebreide opties voor handen. Hoe dan ook, ben jij ook benieuwd naar welke verzekering voor jouw bedrijfsauto de beste keuze kan zijn? Dan dien je vooral verder te blijven lezen.

Wanneer kies je voor de gewone WA bedrijfsautoverzekering?

De eerste bedrijfsautoverzekering die je kan afsluiten is de WA-verzekering. Dit is de meest eenvoudige en daardoor bijgevolg ook de meest voordelige optie waar je voor het verzekeren van jouw bedrijfsauto voor kan kiezen. Voor deze verzekering geldt dat ze eigenlijk op twee verschillende manieren een niet onbelangrijke meerwaarde weet te bieden. Denk hierbij concreet aan:

Deze bedrijfsautoverzekering is voordelig af te sluiten;

Met deze verzekering voldoe je aan jouw wettelijke verplichting;

De WA-verzekering voor bedrijfsauto’s is een populaire verzekering. Dit niet in het minst omdat ze kan worden afgesloten tegen een zeer lage verzekeringspremie. Voor bijzonder veel bedrijven geldt dat ze graag de kosten drukken die in rekening worden gebracht voor hun verzekeringen. Indien dat ook geldt voor jouw onderneming zal je tot de conclusie komen dat deze verzekering de meest voordelige keuze is. Je dient er natuurlijk wel rekening mee te houden dat op deze manier schade aan de eigen bedrijfswagen nooit is gedekt. Dit mag dus voor jou geen nadeel zijn.

Wat zijn de voordelen van de WA+ beperkt cascoverzekering?

De tweede mogelijkheid waarover je beschikt voor wat het verzekeren van je zakelijk voertuig betreft is natuurlijk de WA+ beperkt cascoverzekering. Voor dit type verzekering geldt dat ze in de basis bestaat uit de WA-verzekering voor schade aan derden. Deze verzekering wordt echter in de praktijk uitgebreid met een reeks aanvullende dekkingen. Het gaat hierbij dan concreet om:

Een dekking voor brandschade en schade door een explosie;

Schade als gevolg van een natuurramp of stormschade;

Schade veroorzaakt door een aanrijding met een loslopend dier;

Glasschade waaronder ook een sterretje valt in de voorruit;

Schade als gevolg van diefstal en zelfs ook joyriding;

De niet onaanzienlijke reeks met hierboven aangehaalde dekkingen zorgt er in de praktijk voor dat het afsluiten van deze bedrijfsautoverzekering razend populair is. Dit niet in het minst omdat ze eigenlijk de middenweg vormt tussen enerzijds de zakelijke WA-verzekering en anderzijds de allriskverzekering. Dit niet alleen op vlak van dekkingen, maar ook voor wat de premie betreft.

Wanneer kies je voor het afsluiten van de allriskverzekering?

De meest uitgebreide bedrijfsautoverzekering is uiteraard de allriskverzekering. Voor dit type verzekering geldt dat ze in eerste instantie bestaat uit alle dekkingen die hierboven reeds zijn aangehaald. Dat is echter niet alles. Daarnaast is het namelijk eveneens zo dat er nog één belangrijke

extra dekking aan het rijtje is toegevoegd. Het gaat hierbij dan uiteraard om de dekking voor schade die door jou zelf is veroorzaakt aan het zakelijke voertuig. Voor dergelijke schade geldt dat ze nooit is gedekt tenzij je kiest voor het afsluiten van de allriskverzekering.

Voorwaarde voor deze dekking is uiteraard wel dat de schade niet met opzet is aangebracht. Dat spreekt echter voor zich. Deze bedrijfsautoverzekering is veruit de meest uitgebreide van alle zakelijke autoverzekeringen. Dit doet de vraag bestaan waarom niet elke onderneming er dan gewoon voor kiest om deze verzekering af te sluiten. Dat is zeer eenvoudig. In het bijzonder de hoger gelegen verzekeringspremie steekt daar bij deze verzekering namelijk een stokje voor.

De kosten op je bedrijfsautoverzekering beperken? Dat doe je zo!

Het afsluiten van een verzekering brengt in de praktijk natuurlijk steevast bepaalde kosten met zich mee. Voor deze kosten geldt dat ze lang niet voor elke onderneming zomaar even goed te betalen zijn. Is het voor jou belangrijk om de premies die je moet betalen voor jouw bedrijfsautoverzekeringen zoveel mogelijk binnen de perken te kunnen houden? Dan zouden de hieronder aangegeven bespaartips je daar zomaar eens bij kunnen helpen.

Een vergelijking uitvoeren is altijd een vereiste

Niet alleen voor particuliere autoverzekeringen, maar ook voor de bedrijfsautoverzekering geldt dat ze over een zeer sterk concurrentieel karakter beschikt. Dat maakt het altijd de moeite waard om een vergelijking uit te voeren. Door het uitvoeren van zo’n vergelijking zal je kunnen vaststellen welke soorten bedrijfsautoverzekeringen er precies bestaan. Bovendien zal aan de hand van de uitkomst van deze vergelijking ook meteen duidelijk worden welke verzekeraar je kan voorzien van de meest interessante verzekeringspremie. In ieder geval, een vergelijking uitvoeren is zeer belangrijk wanneer je wenst te kunnen rekenen op de beste verzekeringsvoorwaarden.

Stem je bedrijfsautoverzekering altijd specifiek af op jouw situatie

Er bestaat in de praktijk niet zoiets als één perfecte bedrijfsautoverzekering die voor iedereen even interessant is. Dat is ook niet mogelijk aangezien de situatie in de praktijk vaak sterk verschillend is. Bij het bepalen van de voor jouw bedrijf meest optimale verzekering voor een bedrijfsauto moet er aandacht worden besteed aan (minstens) de onderstaande factoren:

Over welke waarde de bedrijfsauto beschikt;

Hoeveel kilometers er met de bedrijfsauto wordt afgelegd;

Om ervoor te zorgen dat er aan de wensen van iedereen tegemoet kan worden gekomen is het zo dat er verschillende soorten bedrijfsautoverzekeringen op de markt zijn verschenen. Bovendien kan er zoals reeds aangehaald ook nog eens voor worden gekozen om een aantal verschillende aanvullende dekkingen af te sluiten. Zo kan je de verzekering perfect afstemmen op jouw eisen.

Het eigen risico speelt ook altijd haar rol

Wil je met zekerheid geen te hoge premie moeten betalen voor jouw bedrijfsautoverzekering? Hou er dan in de praktijk altijd rekening mee dat ook het eigen risico over een niet onaanzienlijke invloed beschikt. Het bereidwillig verhogen van het eigen risico mag er dan wel voor zorgen dat je bij schade een groter bedrag zelf dient te betalen, daar staat tegenover dat de periodieke verzekeringspremie die in rekening wordt gebracht gevoelig naar omlaag kan worden getrokken. Indien er enige tijd geen sprake is van een schadegeval kan je op deze manier toch behoorlijk wat geld besparen.

Via Diks.nl zoek je naar de goedkoopste verzekeringen.