CI productions
Image default
Groothandel

Bij deze specialist kun je een schuimblusser voor op kantoor kopen

Is er brand ontstaan op kantoor? Dat is geen fraai gezicht. Vuur is bijzonder meedogenloos en venijnig. De vlammen voeden zich aan zuurstof en kunnen snel om zich heen grijpen en zich ‘vasthaken’ in allerlei ontvlambare materialen, waardoor al snel een onoverzichtelijke vlammenzee kan ontstaan. Vuur kan prachtig zijn. Het is namelijk de basis geweest van menselijke ontdekkingen en innovaties, maar niemand hoeft je te vertellen hoeveel schade vlammen aan kunnen richten. Denk maar eens aan de bosbranden die jaarlijks in delen van Australië en de Verenigde Staten woeden. De schade aan je kantoorruimte minimaliseren doe je door een schuimblusser te kopen. Hiermee kun je de vlammen doven nog voor ze zich verspreid hebben.

Het akelige gezicht van brand

Vuur leidt tot afzichtelijke taferelen, waar zelfs stenen gebouwen aan kunnen leiden. Denk maar eens aan de schade die vlammen niet zo lang geleden aan de Notre-Dame in Parijs hebben aangericht. Vlammen overmeesteren al snel een kantoorruimte, waarin zich vele ontvlambare materialen bevinden. Een schuimblusser kopen staat gelijk aan adequaat kunnen optreden als er zich een brand voordoet. Je kunt ervoor kiezen één, maar ook meerdere schuimblussers te kopen en deze vervolgens op meerdere locaties in het pand strategisch te plaatsen. Of je er meerdere nodig hebt, heeft onder meer te maken met de grootte van het pand. Een schuimblusser kopen kan offline, maar beter nog is het dit online te doen.

Jezelf indekken tegen brand

Het kopen van een schuimblusser is de absolute basis in brandpreventie op de werkvloer. Stel: er breekt een relatief klein brandje uit, maar helaas! – je hebt geen brandblusser op de werkvloer: je staat erbij en kijkt ernaar. Met een schuimblusser kun je eenvoudig zelf kleine brandjes op de werkvloer blussen, zonder dat je hiervoor op een ingreep van de brandweer hoeft te wachten. Koop je brandblusser bij Veiligheid Centraal, dan heb je hem in een paar dagen in huis.

https://www.veiligheidcentraal.nl/