CI productions
Image default
Electronica en Computers

De richtlijnen bij CE markering

CE Markering aanvragen voor uw producten kan verplicht zijn bij veel producten. Voor welke producten dat geldt, hangt af van de branche waarin het toebehoort. Mocht u in ieder geval ondersteuning nodig hebben bij het aanvragen ce markering , kunt u terecht bij HMPA. Bij HMPA bent u verzekerd dat u voldoet aan de CE richtlijnen. De producten waar het verplicht is om een CE markering te hebben zijn zij bekend mee. Daarom is het verstandig om dit over te laten aan een ervaren professional.

CE richtlijnen

Er bestaat een verschil tussen de termen ‘richtlijnen’ en ‘normen’. Helaas komt het nog wel eens voor dat er verwarring ontstaat hierdoor. Een aantal richtlijnen willen zetten we hieronder in een overzicht.Sinds 1995 is er de zogeheten Machinerichtlijn van toepassing. Deze richtlijn is van toepassing op machines die vanaf die datum in gebruik zijn genomen of in de handel kwamen. Het is een richtlijn bedoeld om de gezondheid, veiligheid en milieu te waarborgen. Of met andere woorden: een gebruikershandleiding en risicoanalyses die uitgevoerd worden moeten aanwezig en aantoonbaar. Daarnaast bestaat er ook een Laagspanningsrichtlijn. Deze is al sinds 1973 van toepassing op elektrische producten/ apparatuur. Het is een richtlijn die bedoeld is om te verzekeren dat het product in kwestie geen gevaar vormt voor de veiligheid. De ontwerp en constructie moet eenvoudig te bedienen zijn. Ten slotte willen we het EMC-richtlijn benoemen. Deze richtlijn geldt voor apparaten die elektromagnetische storingen kunnen veroorzaken. Maar ook als de werking hiervan aangetast kan worden.

Advies op maat

Twijfelt u of een ce markering verplicht is voor uw producten? Vraag dan advies op maat aan. Zij kunnen voor u uitzoeken welke producten in aanmerking komen voor een CE markering.

https://www.hmpa.nl/